Edita Publishing 2009

Tapaturmista aiheutuu inhimillistä kärsimystä, aineellisia vahinkoja ja merkittäviä kustannuksia.

Kirjassa kuvataan erityyppisiä tapaturmia valtakunnallisista rekistereistä, haastattelututkimuksista ja muista selvityksistä saatavan tiedon pohjalta.

Kirja kokoaa perustiedot eri tapaturmien yleisyydestä, riskiryhmistä ja erityspiirteistä Suomessa.

Ote arvostelusta (Aino Ukkala, Tesso – Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti 3/2009):

”Tapaturmat Suomessa -kirja on tiivistä ja täyttä asiaa. Se on jaoteltu hyvin, otsikot ja väliotsikot ovat paitsi visuaalisesti erittäin selkeitä, myös informatiivisia. Kirjassa on runsaasti graafisia esityksiä ja taulukoita, mutta myös niillä on merkittävä informaatioarvo, joten ne puolustavat hyvin paikkaansa. Kunkin jakson lopussa on kappale, jossa esitellään ehdotuksia tapaturmien ennaltaehkäisyyn.