Atena 2016

Ujon urakirja lähestyy ujoutta ja sosiaalista epämukavuutta työelämän näkökulmasta. Moni ujo karttelee ammatteja tai tilanteita, jotka edellyttävät esillä olemista, vaikka työ muuten olisi mieluista.

Ujoudesta ei tarvitse pyrkiä eroon, mutta epämukava olo ei saa estää tavoittelemasta mieluisaa työelämää.

Kirjassa on haastateltu toistakymmentä ujoa työelämän vaikuttajaa, jotka kertovat, mitkä tekijät ovat auttaneet selviytymään uralla. Ujon urakirja etenee käytännön harjoitusten kautta ujouden hyväksymiseen ja vahvuuksien hyödyntämiseen. Ujouden voi nähdä herkkyytenä, toisten kunnioittamisena ja kuuntelemisen taitona.

Kirja on ollut esillä muun muassa MTV3:n Huomenta Suomessa, Ylen Ajantasa-ohjelmassa ja lukuisissa aikakaus- ja sanomalehdissä, mm. Talouselämä, Hyvä terveys, Kotilääkäri, Anna ja Kauneus & Terveys.

Kirjasta kirjoitettua:

“Tiirikainen antaa itsensä ujoksi tuntevalle lukuisia neuvoja alkaen huumorin käytöstä ja meditaatiosta. Arvokkainta ovat kuitenkin harjoitteet, joiden avulla ihminen voi siedättää pelkoaan ja vähentää pelosta aiheutuvaa stressiä. Koska jokainen on ujo omalla tavallaan, myös harjoitukset ovat hyvin erilaisia, mutta aina konkreettisia. Tiirikainen pölyttää ujouteen liittyviä ennakkoluuloja, ja kehottaa sosiaalisesti kyvykkäitä näkemään ujojen herkkyyden, tarkkaavaisuuden ja usein ylivertaisen kyvyn tarkastella asioita monilta kanteilta.” (Talouselämä 6.3.2016)

“Vielä muutama vuosikymmen sitten ujoutta ei pidetty huonona asiana, mutta nykyajan työelämä suosii ulospäin suuntautuneisuutta, rohkeutta ja vuorovaikutustaitoja. Ujous ei kuitenkaan ole mikään vika, kuten Kati Tiirikainen sanoo mainiossa kirjassaan Ujon urakirja. Kirja käsittelee ujoutta monipuolisesti ja antaa ujolle selviytymiskeinoja arkipäivän työelämään.” (Kollega.fi-verkkolehti 23.3.2016)

“Kirja herätti kovasti ajatuksia. Siihen kerätyt tarinat ovat samaistuttavia, tekee hyvää tajuta aina välillä, ettei ole yksin tuntemuksiensa kanssa. Muitakin jännittää tai ahdistaa samanlaiset, ne aika hölmötkin asiat. Pelkoja ei voi järjellä selittää. Toiseksi koin jonkinlaisen ahaa-elämyksen sen suhteen, miten pitkälle olen oikeastaan päässyt.” (Stoori.fi: Kaikki on hetken tässä -blogi 20.3.2016)

“Ujoutta pohditaan monesta eri näkökulmasta harjoitusten kera. Tiirikainen laittaa lukijan miettimään omaa ujouttaan ja tulemaan tietoiseksi omista toimintatavoistaan, tuntemuksistaan ja reaktioistaan. Ujoudessa on myös hyviä puolia ja vahvuuksia, kuten kuuntelutaito, herkkyys ja tahdikkuus, jotka kannattaa noteerata. Kirjassa käsitellään muun muassa alanvalintaa ja opiskelua, työnhakua, työyhteisössä toimimista ja uran suunnittelua. Kirjaa varten Tiirikainen haastatteli lähes kahtakymmentä työelämässä toimivaa ihmistä, joiden tarinat elävöittävät kirjaa.” (Kollega.fi-verkkolehti 23.3.2016)

“Ujon urakirja on monipuolinen ja laadukas teos ujoudesta. Tiirikainen kirjoittaa sujuvasti ja elävöittää teoreettista tarkastelua elävän elämän esimerkeillä, ja kirjaa lukeekin mielellään. Teos on viimeistellyn ja huolitellun oloinen, ja toivoisin sen päätyvän paitsi ujojen, myös muiden luettavaksi.” (Kirjakaapin kummitus -blogi 19.4.2016)